Menu Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie jest zespołem reprezentacyjnym Gminy Poczesna, utrzymywanym ze środków samorządu gminy. Patronat nad zespołem sprawuje Wójt Gminy pan Krzysztof Ujma


 Wrzosowianie działają w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Repertuar

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” w swoim repertuarze posiada:

    Wszystkie polskie tańce narodowe:
        • Polonez
        • Mazur
        • Kujawiak
        • Oberek
        • Krakowiak

    Tańce i przyśpiewki z regionu:
        • Częstochowskiego
        • Krakowskiego
        • Cieszyńskiego
        • Śląskiego
        • Lubelskiego
        • Łowickiego
        • Beskidu Żywieckiego

    Widowiska obrzędowe tj:
        • Noc Świętojańska
        • Noworoczny Obrzęd Kolędowania