Menu Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie jest zespołem reprezentacyjnym Gminy Poczesna, utrzymywanym ze środków samorządu gminy. Patronat nad zespołem sprawuje Wójt Gminy pan Krzysztof Ujma


 Wrzosowianie działają w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Kadra

Kierownik Honorowy - Marian Kołodziej

Opieka merytoryczna - mgr Anita Imiołek

Kierownik artystyczny i choreograf - mgr Justyna Wilk

Instruktor w zakresie tańca ludowego - mgr Katarzyna Nowicka

Instruktor śpiewu - Paulina Zarzycka

Asystent instruktora tańca - Aleksandra Szymczyk

Akompaniator, aranżer, szefowa kapeli - mgr Anna Jaśkiewicz