Menu Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie jest zespołem reprezentacyjnym Gminy Poczesna, utrzymywanym ze środków samorządu gminy. Patronat nad zespołem sprawuje Wójt Gminy pan Krzysztof Ujma


 Wrzosowianie działają w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Historia

    Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” powstał 18 czerwca 1998 roku z inicjatywy zarządu OSP we Wrzosowej. Głównym pomysłodawcą Zespołu był Zbigniew Kołodziej. Wspólnie z Anną Jaśkiewicz - muzykiem, postanowili stworzyć grupę folklorystyczną. W tym celu odbyły się przesłuchania instruktorów przed komisją OSP. Na tym spotkaniu pojawiła się obecna choreograf Justyna Wilk, która została zaangażowana do pracy z zespołem.

    Na posiedzeniu Zarządu OSP Wrzosowa został zgłoszony wniosek o utworzeniu Zespołu, gdzie Zarząd wyraził zgodę. Początkowo była to grupa około trzydziestoosobowa, gdzie opiekunami zostali:

            Marian Kołodziej – kierownik,
            Justyna Wilk – instruktor tańca,
            Anna Jaśkiewicz – instruktor śpiewu i akompaniator.

    Przyjęcie nazwy „Wrzosowianie” wynikało z chęci podkreślenia więzi z rodzinną ziemią i miejscowością, jak również zaznaczenia, iż większość członków Zespołu pochodziło z Wrzosowej i okolic.

    Zespół zgromadził w swoich szeregach dzieci i młodzież z Wrzosowej i okolic chcących kultywować piękno ojczystego folkloru, pracując w dwóch grupach wiekowych. Siedzibą Zespołu została remiza OSP we Wrzosowej.

    Na tle innych grup folklorystycznych z regionu, a nawet Polski „Wrzosowianie” prezentują bogaty program, mający nie tylko wysokie walory artystyczne, ale także porywające publiczność barwnością, dynamiką i rozmachem. Droga do tego poziomu jaki prezentuje Zespół obecnie była długa i niełatwa.

    Obecnie Zespół Folklorystyczny "Wrzosowianie" działa przy Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Siedzibą Zespołu jest remiza OSP we Wrzosowej.

    atronat nad Zespołem sprawuje Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma.